Mgr. Hana Červenáková

Napsal(a)

učitelka 1. stupně

Vzdělání
PedF UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace TV
PedF UK, speciální pedagogika

Další vzdělávání
Psychoterapeutický výcvik rodinné terapie MOVISA
Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených - kurz (akreditováno MŠMT ČR)
Specifické poruchy učení a chování II
Zvládání náročných životních situací - seminář
Test Hvězd a vln, kresba rodiny a začarované rodiny - seminář
Optické pomůcky, technické možnosti a omezení, využití ve výuce a žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace i ve speciálních školách - seminář (akreditace MŠMT ČR) 
Vznik a vývoj poruch zrakových funkcí a jejich dopad na psychomotorický vývoj dítěte - kurz
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - kurz (akreditováno MŠMT ČR)

Aktivity ve škole
Akce s dětmi – výlety, školy v přírodě.

Zájmy
Četba, příroda, cestování, lyžování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
TV, VV, zeměpis, dějepis.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021