Mgr. Ivana Doleželová

Napsal(a)

učitelka 1. stupně

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Další vzdělávání
Tvořivá škola – činnostní učení
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na heterogenitu třídních kolektivů
Výraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí

Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli

Aktivity ve škole
Učitelka 1. stupně

Zájmy

Zahrádkaření, vodní a pěší turistika, šití, pletení.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodopis a zeměpis. Učila nás naše skvělá třídní učitelka Jaroslava Jarošová.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021