úterý, 21 březen 2017 00:00

Zápis do 1. tříd

Napsal(a)

Zápisy dětí do 1. ročníku proběhnou 4. 4. 2017 a 5. 4. 2017. Podrobnosti zápisu naleznete na tomto odkaze. Požádat o odklad povinné školní docházky je nutné během zápisů.

Rodiče dětí, které žádají o odklad povinné školní docházky předkládají žádost ředitelce školy v době zápisů. Přílohou žádosti je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

Žádost o odklad podávají rodiče zpravidla v tzv. spádové škole.

Naposledy změněno úterý, 21 březen 2017 14:15

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024