středa, 29 březen 2017 00:00

Mobility Erasmus +

Napsal(a)

Od září 2016 probíhají na naší škole mobility v rámci projektu "Jazyky cesta k porozumění", který je financován z programu Erasmus +.

V tomto článku naleznete zprávu z mobility - job shadowing (stínování), kterou absolvoval v anglické škole pan učitel Turok. V druhé části naleznete zprávu z mobility Teaching Assignment (výukový pobyt), na kterém byla paní učitelka Soukupvá.

Viktor Turok

Ve dnech 5. – 18.3.2017 jsem se zúčastnil odborné přípravy v rámci programu Erasmus+ návštěvy v instituci North Walsham Junior, Infant School and Nursery Federation. Tématem projektu byla inkluze. Toto téma v poslední době hodně rezonuje v naší společnosti. Objevují se kladné i záporné názory, proto to byla pro mě výzva. Mým úkolem bylo pozorovat práci s dětmi se speciálními potřebami  na I. stupni školy, která má 318 dětí celkem, z toho je 32 dětí se speciálními potřebami (dále jen SP), co je 10% dětí. Pozoroval jsem celkem 20 dětí, práci pedagogů, jejich asistentů (3). Informace jsem čerpal od paní ředitelky Clare Fletcher, speciální pedagožky školy (SENCO) paní Sue Kitchener a od specialistky speciální školy paní Yvonne Rolins. Mezi dětmi se nacházely autisté, děti s Downovým syndromem, Aspergerovým syndromem , dyslektici, dyskalkulici, děti s ADHD a poruchami učení.

Velmi oceňuji vstřícný přístup paní ředitelky a všech zaměstnanců. Během naší návštěvy jsme společně domluvili další spolupráci. Naši žáci na podzim navštíví opět na jeden týden tuto školu v rámci programu "Učíme se v anglické škole". Těšíme se na návštěvu paní ředitelky a její zástupkyně, které v říjnu přijedou do Prahy a dva dny budou hosty v naší škole.

Podrobnou zprávu z mobility naleznete na tomto odkaze.

Kateřina Soukupová

Další pokračování programu Erasmus - Teaching Assignment se konalo ve dvanáct tisícovém městečku North Walsham ve východní Anglii. V místní historické škole Primary Infant and Junior School jsem v březnu zakončila projekt. Paní ředitelka Clare Fletcher mi díky své vstřícnosti umožnila pobyt    na této škole.

Hlavním cílem projektu bylo pozorování interakce žáků a učitele jednoho ročníku a odučení několika vyučovacích bloků. Byla jsem dva týdny ve třetí třídě, kde jsem sledovala výuku a zároveň měla svoje vlastní výstupy v předmětech matematika, anglický jazyk, hudební výchova.

V hodině literární výchovy jsem měla možnost představit malého českého hrdinu krtečka v knížce The Little Mole and the Car. Zajímavé reakce dětí byly rovněž při prezentaci naší školy a došlo i na zvídavé otázky, které se týkaly školních uniforem, délky vyučovacích hodin, rozvrhu či prázdnin.

Návštěva v North Walsham byla pro mne obrovskou zkušeností a další motivací v mé pedagogické práci. Nejvíce na mě zapůsobilo ochotné a příjemné vystupování učitelů, dětí i nepedagogických pracovníků, které přispělo k dobrému pocitu, že jsem tu byla vítána.

Naposledy změněno čtvrtek, 30 březen 2017 09:11

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024