pátek, 21 duben 2017 00:00

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018

Napsal(a)

Oznámení o rozhodnutích, kterými bylo vyhověno žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Všichni žáci s uvedenými jednacími čísly se přijímají ke vzdělávání v První jazykové základní škole v Praze 4 od školního roku 2017/2018.
Jednací čísla byla žákům přidělena při zápisu.

9 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 34 - 35 - 39 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 57 - 58 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 88 - 99 - 101 - 104 - 113 - 119 - 128 - 133 - 135 - 137 - 138 - 144 - 146 - 147 - 148 - 150 - 155 - 156 - 161 - 162 - 170 - 171 - 173 - 174 - 175 - 178 - 197 - 198 - 200 - 201 - 206 - 208 - 209 - 211 - 225 - 229 - 240 - 243 - 245 - 277 - 284 - 296

V souladu s předem stanovenými kritérii zápisu ze všech výše uvedených nastoupí do prvních ročníků 72 žáků, dva žáci jsou s odkladem povinné školní docházky.

Náhradníci (v tomto pořadí): 75 - 17 - 106 - 205 - 8 - 286 - 216 - 274 - 102 - 192

Datum rozhodnutí: 21. 4. 2017
Datum zveřejnění: 21. 4. 2017

Zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí poštou.
Oznámení je zveřejněno na internetových stránkách školy a vyvěšeno na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Jana Libichová

Naposledy změněno čtvrtek, 18 květen 2017 10:03

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023