úterý, 06 červen 2017 00:00

Výběrové řízení do 6. ročníku

Napsal(a)

Na základě výběrového řízení do šestých ročníků povolí ředitelka školy přestup žákům, kteří nejlépe uspěli při přezkoušení.

Ředitelka školy povolí přestup žákům, kteří mají číslo jednací: 2, 4, 7, 15, 19, 20, 25, 29, 30, 33.

Náhradníci v případě, že se uvolní místo: 11, 12, 24, 31

 

Schůzka rodičů se koná v pondělí 19. 6. 2017 od 16.00. Na schůzku přineste žádost o přestup (podepsanou oběma rodiči), rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, který se zúčastní schůzky.

Rodiče dětí, kteří volili němčinu (pokročilí) nebo španělštinu, prosím, aby mne kontaktovali mailem, abychom domluvili konkrétní termín přezkoušení z těchto jazyků.

V případě, že se rozhodnete využít příležitosti přestupu, prosím dostavte se na schůzku, není nutné potvrzovat tuto informaci. Pokud byste se rozhodli, že Vaše dítě nenastoupí, prosím rodiče, aby nám tuto informaci předali co nejdříve, abychom mohli případně oslovit náhradníky. Děkuji za pochopení.

 

                                 RNDr. Bc. Ivana Čapková

Naposledy změněno úterý, 06 červen 2017 13:23

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023