středa, 13 září 2017 09:51

Projekt Naše třída

Napsal(a)

Tento projekt se týká všech žáků tříd druhého stupně. Jedná se o projekt, jehož účelem je vyvolat v žácích soutěživost a snahu zlepšit své pracovní prostředí ve třídách.

Nápad vznikl již minulý rok, kdy se tato soutěž konala poprvé. Proto už třídy druhého stupně s výjimkou žáků šestých tříd znají pravidla.  Ta jsou taková, že vybraní zástupci třídy obchází bodované třídy a udělují body od 0 do 10 podle svého uvážení. Dbá se při tom na tyto věci: čistá podlaha, výzdoba třídy, čistota zdí, svěžest vzduchu, vzhled květin, odpadky uložené v koši, ne mimo něj, pořádek na parapetu a po čase vyučování ještě na zvednuté židle, pořádek na lavici a smazané tabule.

Dotací pro tuto soutěž je aktuálně deset tisíc korun českých, jež se rozdělí pro prvních pět tříd. Pokud se projeví zájem žáků o projekt, školní rada bude hlasovat o zvýšení dotace. Již minulý rok zvedla dotaci tak, že každá třída dostala nějakou odměnu za snahu. Minulý rok je důkazem, že se žáci začali starat o svou třídu, když k tomu měli nějaký důvod. Projekt je pořádán zástupkyní ředitelky školy paní Čapkovou a všemi zástupci tříd: ze 6. A Marek Daniel a Julie Němečková, ze 6. B Lucie Mejtská a Amélie Zlesáková, ze 6. C Markéta Doležalová a Jakub Jetelina, ze 7. A Johana Regentová a Ellen Musilová, ze 7. B Martin Szántó a Jan Zuzánek, ze 7. C Vojta Bulan a Teodor Schinko, z 8. A Jan Barnáš, z 8. B Daniel Roesel a Marek Stojanovič, z 9. A Denis Šoun a Michal Šmergl a z 9. B Elílie Petrášková a Zuzana Marešová.

Napsal Denis Šoun z 9.A

Naposledy změněno pátek, 22 září 2017 11:14

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024