pondělí, 09 říjen 2017 00:00

Život dětem - poděkování

Napsal(a)

Charitativní akce "Srdíčkové dny" v letošním roce proběhly v týdnu od 18. do 22. 9. 2017.

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům První jazykové základní školy, Horáčkova 1100, Praha 4 za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 7 984 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Celý certifikát najdete v příloze pod článkem.

Další podrobnosti o akci najdete na adrese www.zivotdetem.cz

Naposledy změněno pondělí, 09 říjen 2017 13:30

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024