úterý, 23 říjen 2018 07:56

Projektové dny

Napsal(a)

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 a v pátek 26. 10. 2018 probíhají projektové dny.

Projektové dny se staly již tradiční akcí na naší škole a jsou součástí školního vzdělávacího programu. Náplň jednotlivých ročníků je zpracována tak, aby se žáci v rámci prvního i druhého stupně seznámili se všemi průřezovými tématy. Výuka je upravená v závislosti na konkrétních aktivitách jednotlivých tříd.

Na co se mohou jednotlivé ročníky těšit?

 

Ročník Program
1. Zvyky a tradice - návštěva Národopisného muzea ("Život našich praprapra...), zpracování různých významných událostí - Masopust, Velikonoce, Dožínky, Mikuláš, Vánoce
2. 100. výročí republiky - lípa jako národní strom, státní symboly
3. Život ve tmě - žáci se seznámí s životem a pomůckami nevidomých lidí - Canisterapie (pes v životě nevidomých), Braillovo písmo, Neviditelná výstava, vytváření hmatových objektů a obrazů
4. Praha - žáci se seznámí s historií Prahy, architekturou a některými významnými památkami - procházka na Vyšehrad nebo procházka Prahou, vytváření modelů památek, divadelní zpracování
5. Karel Čapek - Čech a Evropan - seznámení dětí s osobou a dílem Karla Čapka, návštěva Památníku Karla Čapka ve Strži, skupinová práce s prezentací, vytváření leporela, plakátu ...
6. Já a moje třída - hry a aktivity zaměřené na sebepoznání, stmelení kolektivu, zlepšení vztahů ve třídě, prevence patologických jevů, program zajišťuje organizace Odyssea
7. Multikulturní výchova - žáci se seznámí s židovskou kulturou formou návštěvy židovského muzea - přednáška na téma Biblické dějiny a interaktivní program Badatel
8. Média - žáci se seznámí s institucemi, kde se vytváří a zpracovávají mediální zprávy - návštěva Technického muzea, Novinky a mediální firma Newton media
9. Globalizace - žáci se seznámí s problematikou vodního hospodářství a s fungováním letiště  - návštěva vodní elektrárny Štěchovice, exkurze na letiště Václava Havla

 

Výuka během projektových dnů neprobíhá podle rozvrhu. Žáci mají upravenou výuku. Informace o úpravě rozvrhů sdělí třídní učitelé.

Naposledy změněno úterý, 23 říjen 2018 08:29

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023