středa, 21 srpen 2019 11:51

Začátek školního roku 19/20

Napsal(a)

V tomto článku naleznete informace o organizaci začátku školního roku 2019/20.

Pondělí 2. září 2019

Zahájení v 8.00 před hlavním vchodem do školy.
Konec pro žáky 2. - 9. tříd cca v 9.00 - 9.30.

Oběd se vydává od 10.00.

Provoz školní družiny je 2. září do 16.30 bez ranní družiny. Od úterý 3. září je již ranní družina a provoz do 17.30.

Žáci 1. ročníků se sejdou se svými třídními učitelkami v 8.00 před hlavním vchodem. Po krátkém úvodním zahájení ředitelkou školy půjdou společně s rodiči do budovy. Pro děti je připraveno slavností zahájení s třídními učitelkami. Během dopoledne proběhne schůzka s vychovatelkami školní družiny a následně schůzka třídních učitelek s rodiči.

 

Organizace výuky další dny

Ročník

Výuka 3. a 4. září

Výuka 5. a 6. září

1.

3. vyučovacích hodiny

(8.00 - 10.40)

 4. vyuč. hodiny (8.00 - 11.50)

2. - 4.

4 vyučovacích hodiny

(8.00 - 11.50)

podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

5. - 6.

5 vyučovacích hodin

(8.00 - 12.45)

7. - 9.

5 vyučovacích hodin

(8.55 - 13.40)

 

V úterý 3. 9. a ve středu 4. 9. jsou třídnické hodiny.
Od 9. 9. probíhá výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

 

Rozvrh pro školní rok 2019/20

Na rozvrhu pracujeme. Informace o rozvrhu telefonicky nepodáváme. Pokud nedojde k neočekávané situaci, rozvrh dostanou žáci první den školy.

Žáci 1. - 3 ročníků budou mít pouze dopolední vyučování.
Žáci 4. ročníku budou mít odpolední vyučování ve čtvrtek do 14.35.
Žáci 5. ročníků budou mít odpolední vyučování v úterý do 14.35.
Žáci 6. a 7. ročníků budou mít odpolední vyučování 2x týdně do 15.30. Konkrétní dny budou známy po sestavení rozvrhu.
Žáci 8 a 9. očníků budou mít odpolední vyučování 3x týdně do 15.30. Konkrétní dny budou známy po sestavení rozvrhu.

Přehled počtu hodin v jednotlivých ročnících naleznete v učebním plánu školy.

Informativní rodičovské schůzky se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 od 17.00.Elektronické žákovské knížky

Přístup do elektronických žákovských knížek zůstává stejný jako v minulém školním roce.
Rodiče žáků 1. tříd obdrží informace o přístupu od třídních učitelek na schůzce 2. 9.
Rodiče nově přijatých žáků, kteří nastupují do vyšších ročníků, obdrží informace o přístupu v kanceláři školy 2. 9.

 

Naposledy změněno středa, 21 srpen 2019 13:20

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023