úterý, 31 březen 2020 20:15

Zápis do 1. tříd

Napsal(a)

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21 proběhne podle doporučení MŠMT elektronicky bez přítomnosti dětí od 1. do 17. dubna 2020. Až do konce dubna budeme ještě přijímat přihlášky těch, kteří v tomto termínu nebudou mít možnost zápis provést. Další informace najdete v detailu článku.

Koho se zápis týká:

1. Rodiče či zákonní zástupci musí dítě zapsat k povinné školní docházce, pokud do 31. 8. 2020 dítě dosáhne věku 6 let, a dále všechny děti, které měly odklad povinné školní docházky.
2. Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky o 1 rok, zapíší rovněž dítě elektronicky. Po zaškrtnutí možnosti žádat o odklad jim systém vygeneruje formulář „Žádost o odklad...“. Přílohou žádosti o odklad je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud v době zápisu nemáte příslušné přílohy, doručte žádost o odklad do školy společně s přihláškou k zápisu a následně bez zbytečných průtahů dodejte přílohy. Bez těchto příloh nemůže ředitel školy žádosti vyhovět.
3. Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, mohou být zapsány do 1. ročníku, pokud rodiče doloží doporučení školského poradenského zařízení.
4. Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, mohou být zapsány do 1. ročníku, pokud rodiče doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Organizace zápisu:

1. Zákonní zástupci vyplní elektronicky žádost o zápis dítěte na této registrační webové stránce od 1. dubna do 17. dubna 2020.
2. Do školy doručí dokumenty prostřednictvím datové schránky (94pann5), e-mailem s elektronický podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo je předají ve škole po předchozím objednání na této webové stránce. Podrobné informace obdržíte e-mailem po vyplnění elektronické žádosti společně s potvrzením zápisu a číslem jednacím.
3. Žáci budou zapsáni do prvního ročníku na základě Kritérií přijímání žáků k základnímu vzdělávání (ke stažení).
4. Zákonní zástupci dětí, které mají bydliště ve spádové oblasti od 15. 2. 2020 nebo později, doloží tuto skutečnost společně s dalšími dokumenty do školy.
5. Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu po předchozím objednání na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v pondělí 4. května 2020 od 11.00 do 12.00 v kanceláři ředitele školy.
6. Výsledky zápisu budou zveřejněny ve středu 6. května 2020 na nástěnce vedle hlavního vchodu a na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude obsahovat pouze čísla jednací uvedená na přihlášce.
7. Rodiče obdrží poštou písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 30 dnů od ukončení zápisů.
8. Ke konci školního roku proběhne schůzka zákonných zástupců zapsaných dětí. Zákonní zástupci na schůzku přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. O konkrétním termínu budou rodiče zapsaných žáků informováni na webových stránkách nebo e-mailem.

Motivační část s osobní účastí dítěte je v letošním roce zrušena. Natočili jsme však pro budoucí prvňáčky Videozápis, aby si i oni mohli svůj velký den zápisu do 1. třídy užít. Pokud vás naše nabídka oslovila, můžete prožít zápis se svými dětmi z bezpečí domova.

Jak bude vypadat váš Videozápis?

1. Společně se svými dítětem si vyhraďte cca půl hodiny tak, abyste nebyli ničím a nikým rušeni.
2. Vytiskněte pracovní list (jsou k dispozici dvě verze – jedna pro praváky a druhá pro leváky) a připravte obyčejnou ořezanou měkkou tužku.
3. Pohodlně se posaďte ke stolu a spusťte Videozápis na YouTube.
4. Dejte dostatek času svému dítěti, aby mohlo vypracovat pracovní listy podle instrukcí z videa.
5. Oceníme, pokud nám doručíte originály nebo naskenované pracovní listy společně s dalšími formuláři nutnými pro zápis dítěte do školy.

Co dalšího by vás mohlo o zápisu zajímat

V sekci Škola Online - Dokumenty ke stažení - Pro uchazeče - Do 1. třídy najdete další materiály a doporučení včetně příručky o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy.

Vašim dětem a Vám přejeme, abyste si zápis do 1. třídy společně prožili z pohodlí domova.

Naposledy změněno pátek, 03 duben 2020 10:12

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024