úterý, 02 červen 2020 15:51

Co se dělo ve škole za zavřenými dveřmi?

Napsal(a)

Škola během uzavření z epidemiologických důvodů nezůstala více než dva měsíce bez života.

V první řadě proběhl zápis žáků do budoucích prvních tříd a tak se v září můžeme těšit na nové spolužáky.

Nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili pro další vylepšení podmínek pro vzdělávání a výuku. Ve školní jídelně byl instalován pojezd na tácy u okénka na odevzdávání špinavého nádobí. To velmi usnadní manipulaci s tácy zejména našim mladším žákům. Po několikaletých problémech s protékáním střechy byla provedena důkladná zkouška těsnosti a střecha byla opravena. Zároveň byly vymalovány dvě třídy, kam předtím zateklo. Byla dokončena výměna lavic za nové v pěti třídách druhého stupně. Pro školní družinu byla postavena dvě malá pískoviště. Byl instalován a do provozu uveden čipový systém registrace a vyzvedávání žáků pro školní družinu, který se bude od září týkat všech dětí, které budou školní družinu navštěvovat. Z prostředků městské část byly před školou umístěny dvě lavičky. Také se nám podařilo získat grant O2 ve výši 71 000 Kč, který je určen na zlepšení ICT vybavení, počítačové gramotnosti a bezpečnosti pohybu na internetu pro učitele i žáky. Grant využijeme v příštím školním roce. Obdrželi jsme také konečně dodávku dvaceti tabletů, které jsme v rámci Šablon II měli dostat již v březnu. Tablety budou připraveny pro využití ve výuce od září. Pro potřeby distanční výuky jsme v uplynulých měsících zprovoznili Microsoft Teams. Protože se používání této aplikace v mnoha směrech osvědčilo, budeme pokračovat v jeho širším zprovoznění a školení učitelů v práci s ním, abychom ho mohli smysluplně využívat i v běžné výuce.

Škola je tak připravena na fungování do konce června a částečně i na další školní rok. Ve zlepšování podmínek ve škole budeme pokračovat přes prázdniny.

 

Za všechny zaměstnance školy

Mgr. Bc. Jana Libichová

ředitelka školy

Naposledy změněno čtvrtek, 04 červen 2020 13:52

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021