úterý, 02 červen 2020 17:36

Nástup žáků 2. stupně

Napsal(a)
Vážení rodiče, 
zasíláme vám informace o organizaci školní docházky do konce školního roku pro žáky druhého stupně (kopie e-mailu ze dne 29. 5. 2020)
Podle metodického pokynu MŠMT bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků v základní škole zejména z těchto důvodů: 
  • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na distanční vzdělávání a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. 
  • Socializační aktivity. 
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole. 
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. 
  • Předání vysvědčení za školní rok 2019/2020. 
Závaznou přihlášku zašlete, prosíme, nejpozději do středy 3. 6. 2020 do 24.00 hodin prostřednictvím formuláře, který vám byl zaslán e-mailem. 
 
Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny nejvýše po 15 žácích. Na základě našich personálních a prostorových možností budou děti navštěvovat školu podle následujícího rozpisu. Učebna je uvedena pouze tehdy, pokud není třída ve své kmenové učebně. Rozpis zůstává stejný po všechny tři týdny.
První skupina každé třídy bude ve škole od 8.00 do 10.20 hodin, druhá skupina bude ve škole od 10.40 do 13.00 hodin.
Rozdělení do skupin obdržíte nejpozdějiv pátek 5. 6. 2020.
 

 

Třída – učitel – učebna

Třída – učitel – učebna

Třída – učitel – učebna

Pondělí

6. B – Sim – v 8. A

6. C – Siv

 

Úterý

9. A – Sto

9. B – Pav

 

Středa

8. A – Jel

8. B – Tur

6. A – Šar – v 7. C

Čtvrtek

7. A – To – v 6. C

7. B – Bor – v 9. A

7. C – Mer

Ve skupinách budou s dětmi hlavně třídní učitelé, kteří kromě socializačních aktivit budou s dětmi řešit zejména organizační věci, jako je odevzdání učebnic a jejich výměna, vyklizení tříd a šatních skříněk a pod. Rádi bychom toto vše zvládli do konce školního roku, abychom se na začátku příštího školního roku nemuseli těmito záležitostmi zdržovat a mohli co nejdříve začít učit, a také abychom ve škole mohli přes prázdniny uklízet, malovat či opravovat. O tom, jaký bude program úvodního setkání, vás i děti budou informovat třídní učitelé.
Kromě třídních učitelů se s dětmi setkají i ostatní vyučující. Informaci o požadavcích na odevzdání prací z doby distanční výuky budou s dětmi řešit učitelé individuálně před tím, než děti do školy nastoupí.
 
Ve škole děti musí dodržovat následující hygienické a organizační předpisy, které vyplývají z metodického pokynu MŠMT:
  • Při nástupu žáka do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, formulář čestného prohlášení je v příloze tohoto mailu a také ke stažení na stránkách školy v sekci Škola ONLINE.
  • Děti budou při pobytu v budově školy nosit roušky, zejména ve společných prostorách. Ve třídě je na rozhodnutí učitele, zda děti budou moci roušky sundat.
Obědy nebudou zajištěny.
 
Ve středu 17. 6. 2020 od 17.00 hodin bude škola otevřena pro rodiče žáků, kteří v červnu nebudou moci nastoupit. Rodiče vyklidí šatní skříňky, odnesou věci dětí ze třídy a vrátí učebnice.
 
O organizaci předání vysvědčení budete informováni.
 
Vážení rodiče, velmi nám všem i dětem usnadní práci, přijdou-li děti do školy v co největším počtu. Všichni učitelé se s nimi rádi uvidí, neméně důležitý je kontakt mezi dětmi navzájem. Také bychom velmi rádi zvládli všechny organizační záležitosti. Děkujeme.
 
S pozdravem
Mgr. Bc. Jana Libichová
ředitelka školy
 
Naposledy změněno čtvrtek, 04 červen 2020 13:52

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021