úterý, 08 září 2020 10:12

O2 Chytrá škola - projekt

Napsal(a)

Naše škola se úspěšně zapojila do grantové výzvy O2 Chytrá škola a získala tak finanční prostředky na realizaci projektu.

Projekt je zaměřený na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnost a zavádění technologií do výuky. Je finančně podpořen částkou 71 000 Kč.

Cíle projektu:
1. Vybavit žáky takovými dovednostmi, aby se v rámci své věkové kategorie dokázali bezpečně pohybovat na internetu a dokázali odhadnout případná nebezpečí.

  1. Naučit žáky s ohledem na jejich věkovou kategorii kriticky pracovat s daty, která najdou na internetu.
  2. Naučit pracovat pedagogy a žáky s Microsoft Teams.
  3. Získat software pro vzdálený přístup pedagogů na školní disky a na Bakaláře.
  4. Zakoupit dva notebooky, které budou moci používat pedagogové pro svoji práci.

    Učitelé se v rámci výukového bloku v některých hodinách zaměří na témata digitální gramotnosti. Žáky 3. až 5. tříd čeká přednáška, který bude organizovat nezisková organizace zaměřená na bezpečnou práci na internetu Digiděti .

Pro žáky 6. – 8. tříd máme domluvenou vzdělávací únikovou hru Fakescape . Cílem této aktivity je naučit žáky kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Tato hra získala řadu mezinárodních ocenění. Odbornost této aktivity je katedrou politologie Masarykovy univerzity.

Projekt je naplánován na celý školní rok 2020/21.

Naposledy změněno úterý, 08 září 2020 10:43

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024