středa, 13 říjen 2021 18:02

Volba členů školské rady

Napsal(a)

Z důvodu uplynutí funkčního období člena proběhla volba dvou členů školské rady První jazykové základní školy v Praze 4 za rodiče.

Zákonní zástupci žáků obdrželi e-mailem odkaz na on-line hlasovací formulář .

Hlasování proběhlo od středy 6.10.2021 8:00 do čtvrtka 7.10.2021 24:00. Na přání rodičů byl formulář znovu zpřístupněn pro pokračování hlasování od pátku  8.10.2021 14:50 do pondělí  11.10.2021 24:00.

V těchto termínech hlasovalo 223 zákonných zástupců žáků, každý z nich mohl odevzdat hlasy pro dva z navržených kandidátů.

Výsledek hlasování:
Ing. Veronika Kramaříková - MBA 162 hlasů, Ing. Zdeněk Santler MBA – 128 hlasů, Ing. Alena Kupková – 123 hlasů.

Do školské rady První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 byli zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, paní Ing. Veronika Kramaříková MBA a pan Ing. Zdeněk Santler MBA.

Výsledky hlasování ověřila dne 13. 10. 2021 volební komise ve složení
Mgr. Zdeněk Bukvář, Mgr. Petra Vágnerová, Mgr. Lenka Kawanová.

Naposledy změněno středa, 13 říjen 2021 18:14

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022