čtvrtek, 22 září 2022 14:42

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Napsal(a)

Vážení rodiče,

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením  řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat (stravné, poplatek za ŠD, školné se týká pouze mateřských a základních uměleckých škol) jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

 

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (v příloze) do vrátnice školy v těchto termínech:

  • do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
  • do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

 

Bližší informace naleznete ke stažení níže nebo na https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354.

Balíček okamžité pomoci Pražanům – metodika
Stáhnout

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023
Stáhnout

 

Naposledy změněno čtvrtek, 22 září 2022 15:11

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024