čtvrtek, 24 srpen 2023 13:59

Zahájení školního roku

Napsal(a)

V tomto článku najdete informace jak bude probíhat organizace začátku školního roku 2023/24.

 

 

 

 

Pondělí 4. září 2023 - Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Žáci 1. ročníků se sejdou se svými třídními učitelkami v 8:30 před hlavním vchodem, kde si je vyzvednou třídní učitelky a přivítá je ředitelka školy Mgr. Libichová.
Rodiče děti doprovodí do tříd. Po úvodním zahájení třídní učitelkou proběhne schůzka rodičů s vychovatelkami školní družiny. Děti zůstanou ve třídě s třídní učitelkou. Následně si děti převezmou vychovatelky a proběhne informativní schůzka třídní učitelky s rodiči.Pondělí 4. září 2023 - Informace pro žáky 2. - 9. tříd
8:00 v kmenových třídách  
8:15  hlášení školního rozhlasu - zahájení nového školního roku – Mgr. Libichová               
cca v 9:00 – 9:30 konec vyučování

Oběd 4. září se vydává od 10:00, následující dny vždy po skončení výuky.

 

Školní družina

Provoz školní družiny je 4. září do 16:30 bez ranní družiny. Od úterý 5. září je již ranní družina od 7:00 a odpolední provoz do 17:30.

 

Organizace výuky 5. a 6. září:

Ročník

Výuka 5. a 6. září - třídnické hodiny

1.

3. vyučovacích hodiny (8:15 – 10:40)

2. - 4.

4 vyučovacích hodiny  (8:00 – 11:50)

5. - 6.

5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:45)

7. - 9.

5 vyučovacích hodin (8:55 – 13:40)

Od 7. 9. probíhá výuka podle rozvrhu.


Rozvrh

Na rozvrhu aktuálně pracujeme. Budeme se snažit, aby žáci dostali rozvrh první školní den. Situaci s tvorbou rozvrhu nám komplikuje rekonstrukce elektrických rozvodu ve 3. patře, kde je umístěna serverovna. Telefonické informace k rozvrhu nepodáváme.

Plánované konce výuky v jednotlivých ročnících:

Ročník Plánovaný konce výuky
1. a 2. ročník konec výuky v 11:50 nebo 12:45
3. ročník každý den konec ve 12:45
4. ročník odpolední vyučování ve čtvrtek končí ve 14:35, další dny ve 12:45 nebo 13:40
5. ročník odpolední vyučování v úterý končí ve 14:35, další dny ve 12:45 nebo 13:40
6. a 7. ročník 2x v týdnu odpolední vyučování do 15:30 (konkrétní dny nejsou předem určeny), ostatní dny konec výuky ve 13:40
8. a 9. ročník 3x v týdnu odpolední vyučování do 15:30 (konkrétní dny nejsou předem určeny), ostatní dny konec výuky ve 13:40

 

Informace o elektronických žákovských knížkách budou zveřejněny v samostatném článku.

Přejeme všem příjemný zbytek prázdnin a těšíme se na to, co nám nový rok přinese. 

Naposledy změněno čtvrtek, 24 srpen 2023 14:24

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024