středa, 20 prosinec 2023 12:12

SCIO - testování 9. ročníků

Napsal(a)

V říjnu probíhalo SCIO testování žáků 9. ročníků. Jak se našim deváťákům dařilo, si můžete přečíst v tomto článku.

Každoročně se naši žáci devátých ročníků účastní národního testování SCIO. Žáci z vyhodnocených testů získávají přehled o svých obecných studijních schopnostech.

Jsme opět potěšeni, že výsledky testování ukazují, že žáci dosahují úrovně, která převyšuje očekávání stanovená jejich studijními předpoklady ve všech testovaných oblastech:  české jazyk, matematika a angličtina. 

Podrobnou analytickou zprávu si můžete stáhnout. Pro ilustraci citujeme ze zprávy:... studijní potenciál žáků je využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházení a žáci pracují nad svoje možnosti, případně výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů.

Více než 90 % našich deváťáků dosahuje jazykové úrovně B1 až C1 v angličtině. Z toho vyplývá, že by byli schopni úspěšně absolvovat maturitu z angličtiny a někteří z nich by svými výsledky výrazně předčili průměrný standard maturantů.

Každý žák 9. ročníku obdrží přehled výsledků, ze kterého se dozví nejen jak se mu dařilo letos, ale také jaký pokrok udělal od 5. ročníku nebo jak je na tom ve srovnání se spolužáky.

Na jaře čeká testování žáky 5. ročníků.

Všem našim deváťákům budeme držet palce, aby své znalosti a dovednosti dokázali uplatnit během výběrového řízení na střední školy.

Učitele PJZŠ Horáčkova

 

 

Naposledy změněno středa, 20 prosinec 2023 12:43

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023