Viktor Turok

Viktor Turok

pátek, 05 květen 2017 00:00

Finále Prahy - 3. místo

Dne  4.5.2017 se konalo finále Prahy ve volejbale.

úterý, 02 květen 2017 00:00

Atletika - Pohár rozhlasu

Minulý týden naše škola soutěžila v atletických závodech "O pohár rozhlasu".

středa, 05 duben 2017 00:00

Volejbal - postup do finále

Dne 3.4.2017 se v naší škole uskutečnilo finále Prahy 4.

pondělí, 20 březen 2017 00:00

Velikonční turnaj v badmintonu

3. ročník Velikonočního turnaje dětí i dospělých se bude konat dne 29.4.2017 (sobota).

úterý, 28 únor 2017 00:00

Sportovní kroužky

Vážení rodiče, ve dnech 6. - 10.3.2017 kroužky nebudou z důvodu mé služební cesty do zahraničí.

pondělí, 16 leden 2017 00:00

Florbal: "O putovní pohár"

Dne 20.1.2016 se již tradičně konal tunaj "O putovní pohár ředitelky školy".

pondělí, 24 říjen 2016 00:00

Florbal: 3. místo.

Starší žáci po postupu ze základního kola postoupili do finále Prahy 4. Hrálo se tradičně na Hamru Braník.

pondělí, 10 říjen 2016 00:00

Atletický 4 - boj žactva

Koncem září žáci naší školy startovali opět úspěšně na atletickém 4 - boji. Nejmladší chlapci obsadili 3. místo, mladčí hoši byli 2. a mladší žákyně se staršími žáky tuto soutěž vyhráli.

pondělí, 10 říjen 2016 00:00

Malá kopaná - finále

Starší žáci naší školy po vítězství v základním kole postoupili do finále Prahy 4. Po penaltovém rozstřelu chlapci vybojovali 3. místo.

pondělí, 10 únor 2014 00:00

Tělesná výchova - 2. stupeň

Hodinová dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova

Výuka probíhá od 6. ročníku dělená na chlapce a dívky. Při třech třídách v ročníku se jedna třída dělí do dvou skupin (např. 6.AB, 6.CB ).
K výuce se využívají hlavně tělocvičny, školní hřiště, další sportoviště a přírodní terény (park, lezecká stěna, řeky, lyžařské terény, atd.)
Hlavním cílem Tv je vytváření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, osvojení širokého spektra pohybových dovedností a optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků.
Vzdělávací obsah Tv je rozdělen do několika bloků, které se prolínají výukou 1. - 9. ročníku. Postupuje se od základních znalostí, dovedností a návyků, které jsou rozvíjeny, zdokonalovány a spojovány do větších celků.
Velký důraz je kladen na zásady bezpečnosti a hygieny. Žáci se převlékají a přezouvají v šatnách u tělocvičen a po výuce mají možnost se umýt v přilehlých sprchách.

Učební bloky

Atletika, gymnastika, míčové hry, úpoly, pohybová výchova, pálkovací hry

Lyžování a snowboarding - lyžařský kurz 7. a další ročníky

Vodní turistika - výběrový kurz pro 8. a 9. ročníky, součást výletů a ŠvP

Další sporty - lezení – jednorázové akce (lezecké stěny a lanová centra)

                         bruslení – jednorázové akce pro 7. a 8. ročníky

                         kolečkové brusle – jednorázové akce (hřiště, park)

                         turistika – součást všech výletů a ŠvP

Soutěže

Každý rok se velmi úspěšně zúčastňujeme různých sportovních soutěží, převážně pořádaných Hobby centrem Praha 4.
Mezi tradiční sportovní akce patří lyžařské a snowboardové kurzy na Dvoračkách v Krkonoších a letní vodacký kurz.

Hodnocení žáků

Hlavním cílem hodnocení žáků je poskytování účelné zpětné vazby. Hodnocení se stává součástí učení, probíhá již v průběhu činnosti, takže je možné ovlivňovat jak průběh učení, tak jeho výsledky.

Při hodnocení žáka klademe důraz na použití popisného jazyka, tj.formulací, které dítě jednoznačně upozorňují na to, co se mu zdařilo a co nikoli a jakým směrem by jeho učení mělo dále probíhat.

Žáci jsou od 1. do 9. ročníku hodnoceni známkou, součástí hodnocení je i slovní hodnocení v ústní či písemné formě. U atletiky se využívají hodnotící tabulky. Obecně platí, že se žáci v průběhu svého růstu a vývoje zdokonalují a zlepšují.

 

Strana 9 z 10

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023