RNDr. Bc. Ivana Čapková

Napsal(a)

zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzikální chemie
Pedagogická fakulta UK, obor doplňující studium učitelství
Pedagogická fakulta UK, obor školský management

Další vzdělávání
RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Space Academy for Educators - Alabama (USA)
Rada Evropy - Projekt Pestalozzi - How to Support School Leadership for Equity and Learning - Riga (Lotyško)

 

Programy Evropské kosmické agentury ESA: Space Robotics Workshop for Teachers (Belgie),
ESA Summer Teacher Workshop (Holandsko)

Erasmus+: Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers

Stáže na školách ve Velké Británii, Finsku a Španělsku


Aktivity ve škole
Od roku 1996 na naší škole učím fyziku a chemii a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupkyně ředitelky školy. Každoročně organizuji okresní kolo chemické olympiády a chemickou soutěž talentovaných žáků. Ve školní chemické laboratoři vedu chemické semináře. Podílím se na organizaci většiny celoškolních akcí, jako je zápis, ples, čarodějnice, koláče apod. Jsem editorkou školního časopisu Jazyk a zajišťuji jeho grafické zpracování.
Koordinuji v rámci akreditace Erasmus +, která byla udělena naší škole, vzdělávací aktivity žáků a učitelů v zahraničí.

Zájmy
Nejvíce volného času v současné době věnuji společenskému tanci. Kromě toho ráda cestuji, lyžuji, plavu, fotografuji a navštěvuji divadla.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejraději jsem měla předměty, na které jsem se nemusela učit. Stačilo látku pochopit a zbytek se dal odvodit. Mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika na gymnáziu, a to díky paní profesorce Nadě Jeřábové, která je stále mým pedagogickým, a především lidským vzorem.


První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024