Co by měl umět prvňáček?

. zná svoje jméno a příjmení
. zná svoji adresu
. umí se obléknout a převléknout do cvičebního úboru
. udržuje pořádek na svém pracovním místě
. pozná barvy
. dovede kreslit tužkou i malovat štětcem
. umí vystřihnout obrázek – práce s nůžkami
. umí pozdravit, poděkovat a poprosit
. umí naslouchat svým spolužákům, respektuje dospělé
. správně vyslovuje a opakuje obtížná slova

Důležité informace najdete v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka, také vám doporučujeme příručku o školní zralosti Chystáme se do první třídy. Oba dokumenty společně s dalšími najdete v sekci Škola ONLINE - Dokumenty ke stažení - Pro zájemce - Do 1. třídy

Přejeme vašim dětem úspěšné zahájení školní docházky

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024