Novinky

Koncem měsíce ledna se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

Dny otevřených dveří proběhnou 2. 3. a 3. 3. 2022. Informaci o průběhu dnů otevřených dveří naleznete na tomto odkazu.

Dne 26. ledna 2022 se distanční formou uskutečnila oblastní kola matematické olympiády kategorií Z5 a Z9. 

Vážení rodiče, z důvodu mimořádného ředitelského volna se dne 28. 2. 2022 žádné jazykové kurzy nekonají.

Někteří žáci po dlouhé době on-line výuky a nepřítomnosti ve škole potřebují pomoci se zvládáním učiva.

Na den 28. 2. vyhlašujeme ředitelské volno. V provozu bude školní družina (8:00 - 16:00). Obědy pro děti ve škole budou zajištěny.

Milí rodiče,

jelikož je těžká doba a většina akcí byla zrušena, rozhodli jsme se uspořádat jednu, která by nenarušovala výuku ani žádná vládní nařízení, ale i přes to bychom si ji všichni užili.

Vážení rodiče, kroužky badmintonu a míčových her se opět budou konat od 14. 2. 2022.

V ponděli 31.1. se konají všechny jazykové kurzy. Kurzy a časy konání na Rozvrh.

Zadání úloh fyzikální olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků naleznete na oficiálních stránkách Fyzikální olympiády.

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud zůstáváte v karanténě a nebudete vyzvedávat obědy ve školní jídelně, je potřeba je samostatně odhlásit. Pro třídy v karanténě není provedena hromadná odhláška.

Naše škola uspěla již podruhé v grantovém řízení O2 Chytrá škola. Na realizaci našeho projektu v roce 2022 získala částku ve výši 80 tis. Kč z Nadace O2.

V úterý 25. ledna během 7. a 8. vyučovací hodiny proběhne zeměpisná olympiáda kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníků. Zájemci se mohou hlásit u pí.uč. Matyášové.

Ve středu 12. ledna 2022 se uskuteční astronomická olympiáda pro žáky 6. - 9. ročníků. Zájemci se do pátku 7. 1. 2022 přihlásí v kabinetě matematiky ve 2. patře.

Všechny potřebné informace a zadání ke stažení naleznete na tomto ODKAZU.

Strana 8 z 34

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022