Pracovní činnosti - 2. stupeň

Napsal(a)

 Hodinové dotace

6. ročník - 1 hodina týdně (obvykle mají žáci v rozvrhu dvě hodiny týdně 1x za 14 dní)

8. ročník - 1 hodina týdně

  

Vzdělávání v předmětu pracovní činnosti

  • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodní vědy
  • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
  • rozvíjí manuální zručnost žáků, jejich schopnost manipulace s živými zvířaty i péči
    o rostliny
  • učí základní laboratorní postupy a metody a využití laboratorních přístrojů a pomůcek v praxi
  • učí žáky dodržování bezpečné práce v laboratoři a práci s chemickými látkami
  • dbá na pochopení důležitosti ochrany životního prostředí

Učivo a činnosti

6. ročník:
Učivo navazuje na výuku přírodopisu v 6. ročníku.

Přesazení a zasazení pokojové rostliny, péče o pokojové rostliny- zalévání, hnojení, ochrana proti škůdcům, práce na školním pozemku (pletí, hrabání, úprava keřů).
Laboratorní práce – základy práce s mikroskopem, tvorba preparátu, vedení protokolu, pozorování buněk, řas, lišejníků, prvoků, mechů, pylu apod., pozorování kroužkovců, měkkýšů a hmyzu, projekty o pěstování rostlin a chovu zvířat.

8. ročník:
Učiivo navazuje na výuku chemie v 8. ročníku.

Bezpečná práce v laboratoři, základní laboratorní technika, chemické nádobí a pomůcky, zpracování protokolu laboratorní práce, vyhledávání informací v dostupných informačních zdrojích, poskytnutí první pomoci.

Řád učebny pracovních činností a chemické laboratoře je součástí vybavení učeben. Dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 07:58

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024