Projektové dny

Napsal(a)

Projektové dny se staly již tradiční akcí na naší škole a jsou součástí školního vzdělávacího programu. Náplň jednotlivých ročníků je zpracována tak, aby se žáci v rámci prvního i druhého stupně seznámili se všemi průřezovými tématy.

Projekty probíhají v průběhu dvou dnů, které zařazujeme do celoročního plánu v období podzimních nebo jarních prázdnin. Během těchto dnů neprobíhá tradiční výuka, ale žáci se intenzívně věnují určitému tématu. Navštíví zajímavá místa, absolvují exkurze, setkávají se se zajímavými osobnostmi, pracují v dílnách, účastní se divadelních či filmových představení nebo pracují na zadaném projektu.

 

Témata projektových dnů pro jednotlivé ročníky

1. ročník – Zvyky a tradice
2. ročník – Zdraví a výživa
3. ročník – Život tmou
4. ročník – Praha       
5. ročník – Evropa
6. ročník – Osobnostní a sociální výchova
7. ročník – Multikulturní výchova
8. ročník – Mediální výchova
9. ročník – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana

 

Naposledy změněno pondělí, 17 říjen 2022 22:41

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024