RNDr. Jana Borůvková

Napsal(a)

učitelka 2. stupně – M, Př, PČ a VV

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor Matematika – Biologie

Další vzdělávání
RWCT
Typologie osobnosti u dětí
Tvořivá škola – činnostní učení v matematice
Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj
Výchova ke zdraví
Jazyky hrou a Brána jazyků AJ
Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli
Zdravotnické kurzy
Doktorandské studium antropologie
Vedení diplomových prací z didaktiky biologie
semináře, školení a letní školy Hejného matematiky

Aktivity ve škole
Třídní učitelka
Vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů
Fakultní učitel – pedagogické praxe z Př
Organizace školního kola biologické olympiády
Organizace matematických soutěží, matematické olympiády, Pythagoriády

Zájmy
Četba, příroda, ruční a výtvarné práce, logické hry.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodovědné předměty, AJ a výtvarka.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024