Společně ve škole

Napsal(a)

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 realizátorem projektu „Společně ve škole“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001224, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 839 468 Kč.

Naposledy změněno pondělí, 17 říjen 2022 22:57

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024