Bc. Eliška Ondřejová

Napsal(a)

Třídní učitelka a učitelka ČJ na 2. stupni

Vzdělání
Po osmiletém gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem vystudovala bakalářský obor český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň. Nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu oboru český jazyk a literatura. Mimo to si doplňuji vzdělání i dalšími kurzy v oblasti pedagogiky a psychologie.

Další aktivity ve škole
Na PJZŠ Horáčkova jsem prošla již oběma stupni, na 1. stupni jsem působila jako tandemový pedagog a vychovatel ve školní družině. Nyní učím na 2. stupni český jazyk a literaturu. Dále zde figuruji i jako učitel českého jazyka pro cizince. Protože jsem ráda ve středu dění mezi žáky, v letošním roce jsem se svojí kolegyní Adélou s potěšením převzala místo zástupce pedagogického sboru ve školním parlamentu. Snažíme se o propojení obou stupňů na naší škole prostřednictvím různých akcí.

Co děláte ve volném čase?
Ani ve volném čase se nevzdaluji daleko od pedagogiky, jen se přesouvám k té zážitkové. Jezdím na dětské tábory jako vedoucí, pořádám také různé výlety a akce pro děti z naší skupiny. S láskou k táboru se pojí i láska k přírodě, do které často utíkám. Ráda cestuji a objevuji nová místa, nejraději vyrazím jen tak s batohem a nechám se překvapit, co mě po cestě potká. Pokud mě ve volném čase nenajdete na táboře nebo v přírodě, nejspíš budu sportovat, nebo sedět doma v dece u dobré knihy.

Jaké předměty vás ve škole nejvíc bavily?
Nejradši jsem měla výtvarnou výchovu a dějiny umění, mými oblíbenými hodinami byly i ty jazykové, nejraději jsem měla češtinu, hlavně tedy literaturu.

Já v jedné minutě
Nejoblíbenější barva: černá
Nejoblíbenější zvíře: pes
Nejoblíbenější místo: Klepákův mlýn
Nejoblíbenější kniha: jakákoliv severská detektivka nebo můj od dětství oblíbený Harry Potter
Nejoblíbenější film: Strážci galaxie
Životní motto: Dobrá rozhodnutí přicházejí po zkušenostech, zkušenosti přicházejí většinou po špatných rozhodnutích. – Mark Twain

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024