pondělí, 09 březen 2020 12:00

Společně ve škole - navazující projekt

Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 je První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 realizátorem projektu, který navazuje na projekt „Společně ve škole“.

Nový projekt z Výzvy 49 s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001603 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023