učitelka 2. stupeň VzděláníPedagogická fakulta TUL Liberec – obor učitelství pro 2. a 3 . stupeň - český jazyk a literatura, základy společenských věd Další vzděláváníAbsolvování kurzů Tvořivá škola Jak trávíte volný čas?Svůj volný čas trávím nejraději v přírodě. Mám ráda dlouhé procházky a jízdu na kole.Cestuji a poznávám nová…
ředitelka školy VzděláníFakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor tělesná výchova – občanská naukaPedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor německý jazykPedagogická fakulta UK Praha, bakalářské studium školský management Další vzděláváníProgram RWCT a 5 letních škol RWCT Kurzy typologie a komunikace Akademie Libchavy - roční kurz "Ředitel koučem"3 jazykové kurzy…
učitelka 2. stupeň VzděláníFilozofická fakulta UK v Praze, obor český jazyk, učitelství Další vzděláváníPAČR - krizové řízení Aktivity ve školeŠkolní parlamentČeština pro cizince (členka AUČCJ)Školy v příroděBesedy ZájmyJazykověda, životní prostředí, veřejná správa. Co mě ve škole nejvíc bavilo?
učitelka 1. stupeň, speciální pedagog VzděláníPedagogická fakulta UK Praha, speciální pedagogikaUJAK – vzdělávání dospělých Další vzděláváníProhlubování vzdělávání v oblasti vývojových poruch učení a chování, reedukací specifických vývojových poruch učení a chováníMetodika ve vzdělávání jazyků AJ, NJVzdělávání a hodnocení žáků s OMJ Další aktivity ve školeKaždodenní výuka 1. i 2. stupně,…
učitelka 1. stupeň – AJ VzděláníPedagogická fakulta UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV, vedlejší specializace výuka angličtiny a francouzštiny na 1. stupni. Další vzdělávání Diplôme Alliance française (Ženeva) Diplôme approfondi de langue française (Praha)Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský - francouzština (Praha)Vzdělávací seminář k …
učitelka 2. stupeň – ČJ, AJ VzděláníFilozofická fakulta UK v Praze, obor český jazyk a anglický jazyk Další vzděláváníZákladní kurz kritického myšlení (RWCT, pět letních škol kritického myšlení, semináře o typologii, semináře o hodnocení, semináře o komunikaci) Aktivity ve školeSpolupráce na projektech zaměřených na čtenářskou gramotnost, spolupráce s Pedagogickou fakultou…
učitelka 2. stupně - dějepisu, občanská výchova VzděláníPedagogická fakulta, obor ruský jazyk – občanská naukaFilozofická fakulta, obor dějepis Další vzděláváníCesty minulosti, Využití moderních technologií při výuce, Groupware Google, Projekt Občan, Brána jazyků AJ Aktivity ve školeTřídní učitelka, vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů, organizace exkurze do Terezína, školního kola dějepisné olympiády…
učitelka španělštiny na 1. a 2. stupni VzděláníPedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství pro 1. stupeň + španělština Další vzděláváníŘada metodických seminářů a školení týkajících se španělštinyÚčast na konferencích AUŠ – pro učitele španělštinyJazykově-metodický kurz v rámci projektu Erasmus ve Valencii – ŠpanělskoJazykové kurzy v BarceloněZdravotnický kurz Aktivity…

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024