English Conversation Teacher Education Classical Studies BA (Hons) Durham University, Durham, England Further education Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) International House Certificate in Advanced Methodology (IH CAM)International House Certificate in Teaching Young Learners and Teens (IH CYLT) Activities at school Since 2022, I have been teaching…
učitelka na 1. stupni VzděláníPedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor český jazyk – speciální pedagogika Další vzdělání a kurzyMezinárodní jazyková zkouška z anglického jazyka (FCE)Jazyková zkouška ze španělského jazyka Vzdělávací program Výuka češtiny jako druhého jazykaLetní škola V lavici s.r.o. Semináře a webináře organizace Dyscentrum a V lavici s.r.o. ZájmyMezi mé…
Učitelka 1. stupně, metodik prevence VzděláníPedagogická fakulta UK Praha, Výtvarná výchovaFilozofická fakulta UK Praha, Pedagogika Další vzděláníSmart Teachers Play More – outdoor and mindfulness activities (Island, Reykjavík)Vedení krizového rozhovoru s dětmi a mládeží (Linka bezpečí)Kompletní výcvik krizové intervence (IBSARO - institut behaviorálních studií)Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený kříž) Aktivita ve…
Třídní učitelka a učitelka ČJ na 2. stupni VzděláníPo osmiletém gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem vystudovala bakalářský obor český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň. Nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu oboru český jazyk a literatura. Mimo to si doplňuji vzdělání i dalšími kurzy…
učitel 1. stupně – informatika VzděláníHTF UK Další vzdělávání2. LF UKstátní jazyková zkouška z anglického a ruského jazykaVysoké učení technické Brno – správa serverů a sítíMicrosoft Certified IT Professionalškolení a semináře z oblasti ICTškolení a semináře z oblasti BOZPkursy pískovcového lezení pro instruktory Aktivity ve školeUčitelsprávce sítěsprávce webutechnik BOZP+POvedoucí DPS…
Asistent pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem Vzdělání1. lékařská fakulta UK, obor Ergoterapie Další vzděláníAsistent pedagogaKurz technik keramikyIntenzivní kurz Kognitivní rehabilitace, 1. LF UK, program TEMPUS EU,Kurz ergoterapie dětí s DMO, 1. LF UK, program TEMPUS EU Další aktivity ve školeVýuka Aj na 1.…
vychovatelka ve školní družině Vzděláníúplné střední vzdělání s maturitou Další vzděláváníkurzy a školení akreditované MŠMT Praxe23 let jako učitelka ve státní školce Zájmyspolečnost, cestování, literatura, hudba, kultura, zvířata, příroda, práce na zahradě Ve škole mne nejvíc baviloČJ, VV, PV, školní akce, chmelové brigády a spolužáci
učitel matematiky a fyziky na 2. stupni Vzdělání ČVUT – fakultách strojní Další vzdělávání Masarykův ústav vyšších studií – obor Specializace v pedagogice Aktivity ve škole Učitel fyziky a matematiky Zájmy Sport, četba Co mě ve škole nejvíc bavilo? Nejprve to byly přestávky, prázdniny. Postupem času to byl zájem o…

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024