učitelka 1. stupně VzděláníPedF UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace TVPedF UK, speciální pedagogika Další vzděláváníPsychoterapeutický výcvik rodinné terapie MOVISAProstorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených - kurz (akreditováno MŠMT ČR)Specifické poruchy učení a chování IIZvládání náročných životních situací - seminářOptické pomůcky, technické možnosti a omezení, využití ve výuce…
učitelka 1. stupně VzděláníPedagogická fakulta UK Praha, učitelství 1. st. Specializace AJ Další vzděláváníKurz kritického myšlení, Erasmus + kurzy Creative Methodology, Professional Development-English language course Aktivity ve školeKaždodenní výuka, organizace školních akcí, vzdělávací výjezdy do zahraničí ZájmyTuristika, jízda na kole Co mě ve škole nejvíc bavilo?Český jazyk a anglický jazyk
zástupkyně ředitelky školy VzděláníFTVS UK, obor učitelství tělesná výchova a zeměpis Další vzděláváníProgram RWCTNIDV (Profesní příprava zástupce ředitele)AMV (Google)Přírodovědecká fakulta UK (Dynamika soudobého světa v hod. zeměpisu - 50 hod. kurz)Kurzy, semináře, školení a další vzdělávání ve vystudovaných oborech TV a Z a profesní vzdělávání. Aktivity ve školeOd roku 1994…
učitelka 1. stupně VzděláníPedagogická fakulta UK v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ Další vzděláváníTvořivá škola – činnostní učeníČtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na heterogenitu třídních kolektivůVýraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí Kurzy práce na…
Učitelka Aj na 2. stupni Koordinátorka jazykových kurzů KET, PET, FCE, CAE, CPE na ZŠ Horáčkova  Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, učitelství anglického jazyka a výtvarné výchovy State University of New York, USA, metodika jazykového testování  Pracovní zkušenosti: Výuka přípravných kurzů ke Státním jazykovým zkouškámČlenka týmu pro tvorbu a realizaci…
učitelka 1. stupně Vzdělání Pedagogická fakulta UP Olomouc obor učitelství pro 1.stupeňSpecializační studium „Mentorka pedagogických kompetencí.Roční kurz „Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ“ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha Řada seminářů věnovaných metodám práce v rámci programu Začít spolu. Osvědčení pro výuku anglického jazyka…
učitelka 2. stupeň – VV VzděláníPedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha, učitelství Čj – Vv (zaměření na grafický design) pro 2. a 3. stupeňFilosofická fakulta Ostravská univerzita, učitelství Čj – Vv pro 2. a 3. stupeň Další vzděláníOdborné kurzy a semináře ZájmyNacházení příběhů ve filmech, vážné hudbě, architektuře, designu, historii a…
učitelka 1. a 2. stupeň – nepovinné předměty Biblické příběhy, Náboženství, Etika; farářka Církve československé husitské v Praze 4 VzděláníHusova československá bohoslovecká fakulta Praha (současná Husitská teologická fakulta UK v Praze) Další vzděláváníBěhem studia studijní pobyt v Rakousku a pracovní pobyt v Alters-und Pflegeheim v BerlíněTeologické konferenceDuchovní cvičeníTýdenní stáž pro…

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024